Zde vložte příspěvěk:

Jméno:

Email:

Předmět:

Text:

Diskuze

ELEKTRÁRNA SEDLICE
ELEKTRÁRNA SEDLICE
49°31'17.425"N, 15°15'31.239"E Sedlice, okr. Pelhřimov Vyfoceno: červen 2009 Vodní dílo Sedlice se nachází 10 km jihovýchodně od Humpolce v ř.km. 63,36 vodního toku Želivka a bylo postaveno v letech 1921 - 1927 za účelem akumulace vody k výrobě špičkové elektrické energie ve vodní elektrárně Sedlice. Spolu s představnými nádržemi Trnávka a Němčice je součástí vodohospodářského komplexu, jejichž účelem je zachycení části splavenin přinášených vodním tokem do vodárenské nádrže Želivka, která je z hlediska objemu vody v zásobním prostoru a možnosti odběru vody největší vodárenskou nádrží nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Vodní dílo Sedlice je možno rozdělit na tři nejdůležitější objekty: I. hráz, II. tlačná štola a vodní elektrárna (VE) Sedlice, III. vyrovnávací nádrž Vřesník pod VE. Hráz je gravitační, zděná z lomového kamene a je obložena žulovými kvádry. V půdorysu zakřivená do oblouku o poloměru 180 m. Ke stavbě hráze bylo použito žuly z lomu 2 km vzdáleného, při čemž kámen se dopravoval na staveniště polní drahou a jeho celková kubatura činila cca 20.000 m3. Je založena na zdravé rule v hloubce 4-6 m pod povrchem, základová plocha je na návodní straně injektována. Návodní strana hráze je opatřena do výše 10 m nade dnem údolí cementovou omítkou s přísadou gelitu a nátěrem inertolu, zbytek návodní strany na hloubku 4 m pod přepadem a vzdušná strana byly vyzděny vrstevnatě a vyspárovány cementovou maltou, na návodní straně s přísadou gelitu. Výška hráze nad základovou sparou dosahuje 20 m a její celková délka je 118,0 m. Celkový objem nádrže činí 2,32 mil.m3 s plochou hladiny 38 ha. Plocha povodí k profilu hráze činí 412 km2 a prům. dlouhodobý roční průtok 2,57 m3/s. Výpustné zařízení je tvořeno spodní výpustí o průměru 800 mm a max. kapacitě 5,86 m3.s-1. Bezpečnostní přepad tvoří 10 přelivných nehrazených polí s přímou přelivnou hranou (447,68 m n.m.) o celkové délce 86 m, kde je přepadající voda tlumena ve vývaru nebo prostřednictvím kaskádovitých stupňů u obou úbočí hráze. Z nádrže je odebírána voda pro malou vodní elektrárnu Sedlice, jejíž vtokový objekt ve zdrži je umístěn 450 m nad hrází na levém břehu a je zaústěn do štoly dlouhé 856 m, která prochází velmi tvrdou houževnatou rulou a má nadloží max. 40 m. Pro výlom štoly o celkové kubatuře cca 4.000 m3 bylo spotřebováno 10.200 kg dynamitu. Štola zkracuje meandry toku a získává přímým vedením užitečný spád 36 m pro elektrárnu osazenou 3 turbinami Francis – horizontální provedení o celkové hltnosti 8,75 m3/s. Tato špičková vodní elektrárna vyrábí cca 6,5 mil. kW za rok. Pro umožnění provozu vodní elektrárny ještě před výstavbou hráze (s menším spádem 26,6 m) byl ve vzdálenosti 200 m pod vtokem do štoly postaven betonový jez. Ten po dobu výstavby hráze vzdouval vodu do štoly a umožnil tak provádění stavebních prací hráze v řečišti na suchu. Betonový jez je v současnosti zatopen Sedlickou nádrží. Bylo zde využito vzniklého spádu 36 m pro elektrárnu osazenou 3 turbinami Francis - horizontální provedení o celkové hltnosti 8,75 m3.s-1. Tato špičková vodní elektrárna vyrábí cca 6,5 mil. kW za rok. Celkový objem nádrže činí 0,37 mil.m3 s plochou hladiny 17 ha. Nádrž má ovladatelný objem 1,87 mil.m3 při zatopené ploše 35 ha. Nádrž má ovladatelný objem 0,24 mil.m3 při zatopené ploše 17 ha. (Zdroj: http://www.pvl.cz/vd-sedlice-00409513.html)

BITCOINS PAYMENT  

11:14, 28.11.2019

Dr Wicron, 

EMAIL at: keys2pharm@gmail.com . Wickr us at:: keys2pharm __________________________ { Cryptocurrency PAYMENT{s} ONLY } We are the best Reliable and suppliers of Pain Killers, Stimulants and Anti-anxiety medications. Our shipping and delivery are 100% safe and convenient. __________________________ PURCHASE GOOD QUALITY DRUGS FROM US AT GREAT PRICES OVERNIGHT AND NEXT-DAY FAST DELIVERY: SUBUTEX | HYDROCODONE | DSUVIA | OXYCONTIN | XANAX | OPANA | QUAALUDE | DILAUDID | RITALIN | VALIUM-etc  

VWer2Z3k2I 

15:28, 04.07.2016

nSCBo9t48FR, 

Whooooowww!……..sounds like someones having a fucking rip roaring, cock sucking party hard time in the DomRep!!! ……..pity I couldn’t fit in that fuckin suitcase! ………….Amanda, if your sober enough to focus on this to read it……party on babe, and fuck the pics…….unless they’re of yourself,of course. Just give us all the filthy details of what your getting up to, ‘course we all wish we were there with you…..in fact last night I had one of my wet dreams, and dreamt I was with you!!………Hahaha! believe me…. I def know what you like!!! &##030;
……&88221;Party on Amanda!!!!” xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tony MrT 

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz