Autor:

Název:

Popis:

Místo:

Lokalizace:

Fotka: (velikost fotografie je omezena na 200kb, a rozlišení 650x500)

Jihočeský kraj


Žďár nad Sázavou - Zelená Hora
Žďár nad Sázavou - Zelená Hora
Michal H.
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Žďár nad Sázavou

Unikátní kostel ve stylu barokní gotiky postavený 1719-1722. Dílo českého architekta s italskými předky Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Jedna z dvanácti českých staveb figurujících na seznamu památek UNESCO.
Plasy - cisterciácký klášter
Plasy - cisterciácký klášter
Transpy
49°56'5.41"N, 13°23'25.193"E
Cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Plasy, okr. Plzeň-sever

První panovnický cisterciácký klášter v Čechách založený roku 1144 knížetem Vladislavem II. a na poč. 15. století vypálený husity. V letech 1661 - 1785 velkolepě barokně přestavován podle plánů J. B. Matheye, J. B. Santiniho a K. I. Dientzenhoffera. Dne 9. listopadu 1785 klášter zrušen Josefem II. a od roku 1826 rezidencí kancléře Metternicha a jeho rodiny, kteří si zde zřídili rodinnou hrobku.
Budova konventu je postavena na bažinaté půdě, proto jsou základy zpevněny 5100 dubovými pilíři zatlučenými do země. Podle plánů Jana Blažeje Santiniho Aichela byla v budově konventu postupně realizována čtyři samonosná schodiště, ve spodních partiích schodišť nechal Santini zbudovat barokní bazény pro kontrolu vody v základovém roštu. Po obvodu dvora, navýšeného 4,5m nad vnější terén, je v jeho útrobách schován unikátní vyhřívací systém budovy. Ten představuje dlouhá klikatá podzemní chodba, která vyúsťuje do přízemí budovy na dvou místech. Výduchy z této chodby jsou vyvedeny pod okna v přízemí. Přes léto se v zemi kolem chodby akumuluje teplo a přes chladnější měsíce pak teplý vzduch proniká skrze výduch do budovy.

(Podrobněji: www.klaster-plasy.cz)
° Vyšší Brod - cisterciácký klášter
° Vyšší Brod - cisterciácký klášter
danny666 sakrální
48°37'14.66"N, 14°18'24.12"E
Cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Vyšší Brod
Albrechtice nad Vltavou - památný hřbitov
Albrechtice nad Vltavou - památný hřbitov
Frantálová
49°15'23.06"N; 14°18'33.65"E
Památný hřbitov

Památný hřbitov se starobylým kostelem apoštolů Petra a Pavla je cenným odkazem románského slohu 2.poloviny XII. století.
Jindřichův Hradec - Kostel Svatého Jana Křtitele
Jindřichův Hradec - Kostel Svatého Jana Křtitele
Transpy
49° 8' 40.18"N, 15° 0' 17.47"E
Jindřichův Hradec

Jedná se o původní raně gotický dvoulodní kostel, gotickou kapli sv.Mikuláše, bývalý klášter s kaplemi (Soukenickou a barokní špitální Nanebevzetí P. Marie) a bývalý špitál. Podle archeologických průzkumů v místech dnešního presbytáře stával starší románský kostel. Datum založení nynějšího kostela není znám, ale souvisí zřejmě s příchodem minoritů do města v roce 1320. Půdorys tvoří obdélnikovité dvoulodí s vysokou a širokou hlavní lodí a úzkou jižní lodí. Obě jsou sklenuty hvězdnou žebrovou klenbou. Dochovala se i bohatá ornamentální i figurální fresková výzdoba z 14. a 15. století.
Perlou vrcholné gotiky je kaple sv. Mikuláše, vystavěná před r. 1369, jejíž čtvercová síň je sklenuta na střední sloup a od pětibokého presbyteria oddělena jemně profilovaným triumfálním obloukem.
Kocelovice - Kostel sv. Bartoloměje
Kocelovice - Kostel sv. Bartoloměje
Frantálová Dana
49°27'56.86"N, 13°49'47.776"E
Kocelovice, okr. Strakonice

Kostel sv. Bartoloměje v Kocelovicích představuje typ opevněného kostela se zachovalými zbytky opevnění ve hřbitovní zdi. Datovat jej lze do počátku 14. století.
(Zdroj: www.castles.cz)


Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz