LOUNY


Bývalý Masokombinát Louny a.s.
Bývalý Masokombinát Louny a.s.
50°21'52.765"N,13°48'58.646"E
ul. Říční, Louny
Komín: LT C 35/Ub
Vyfoceno: leden 2010
Stav: objekt opuštěný a chátrá; komín po zásahu bleskem vychýlený a praská

Areál bývalého masokombinátu Louny o výměře 3,4 hektarů se nachází v průmyslové části města Louny v sousedství strojíren Lostr. Výroba zde byla zastavena v roce 2002, původní technologie vyklizena.
V současné době jsou některé prostory pronajímány firmě EVROmat a.s., která je využívá jako sklady.

Elektroporcelán Louny a.s.
Elektroporcelán Louny a.s.
ul. Postoloprstká 2685, Louny
50°21'10.474"N, 13°46'0.528"E

Areál fabriky leží asi dva kilometry západně od města Loun u silnice Praha - Chomutov v předhůří krajiny Českého středohoří. Závod byl otevřen v roce 1950 jako na svou dobu velmi moderní továrna na výrobu porcelánových izolátorů pro nízké a vysoké napětí. V roce 1958 se stal střediskem sdružení šesti českých podniků a jednoho slovenského, které se zabývaly keramickou produkcí. Dnes se zde vyrábí především armované a nearmované izolátory středního sortimentu.
(Zdroj: www.epl.cz)
Jiráskovy mlýny
Jiráskovy mlýny
ul. Pod Šancemi, Louny
50°21'30.573"N, 13°47'43.28"E

Po požáru původních mlýnů Režná a Šejdová vybudoval František Jirásek v roce 1895 na jejich místě nový výrobní komplex. Patřil k nejmodernějším v Čechách - nejen vybavením, ale i neorenesanční architekturou. Po roce 1948 byly mlýny znárodněny, v devadesátých letech 20. století byly opět vráceny potomkovi původního majitele, který mlýny opravil a pokračuje v jejich provozu.

(E. Dvořáková, B. Fragner, T. Šenberger. Industriál_paměť_východiska. Praha: Titanic-Grada, 2007, s. 84)
Vodárna města Loun
Vodárna města Loun
ul. Pobřežní, Louny
50°21'32.452"N, 13°47'33.996"E

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz