Smržovka


Přádelny SEBA T-závody 06: Maco & Obnovená
Přádelny SEBA T-závody 06: Maco & Obnovená
SMRŽOVKA – přádelna Seba T-závod 06 (tzv. Maco)

Hlavní 837, Smržovka, okr. Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký
Komín: LTC 49/Ub
Současný stav: stojí, velkosklad firmy Seba T
Vyfoceno: říjen a prosinec 2010

Přádelna Seba T-závod 06 Maco je třetí přádelnou v pořadí, která byla ve Smržovce vybudována. V současné době je zároveň nejstarší stojící přádelnou. Její dvě předchůdkyně již bohužel nestojí.
Ve stručném exkurzu:
Roku 1836 spustil Johann Priebsch výstavbu první přádelny ve Smržovce. Na jejím místě dnes stojí tzv. přádelna Obnovená č.p. 453. Od roku 1856 datujeme výstavbu druhé přádelny, která stála asi kilometr východněji směrem k Tanvaldu. Budova již roku 1946 ale vyhořela a nikdy nebyla znovu obnovena.
V přádelně třetí Seba T-závod 06 se vyráběla nejkvalitnější egyptská bavlna, tzv. mako bavlna (odtud odvozen její název Maco). Autorem plánů stavby byl jablonecký stavitel Carl Daut. Roku 1890 Dautův projekt realizovala tanvaldská stavební firma Karla Pekárka. Zděná stavba má čtyři podlaží, stropy tvoří ploché klenby do traverz uložené na příčných ocelových nosnících nesených litinovými sloupy. Tato konstrukce tvoří v půdoryse 15×6 modulů, každý 3,5×6 metrů, přičemž do krajního a dvanáctého jsou vloženy zděné příčné trakty obslužných místností, schodiště a průchodu transmisí (lanoviště) ze severně připojené strojovny, kotelna s komínem je situována samostatně mezi novou stavbou a starší přádelnou. Jedna z nejcitelnějších pozdějších stavebních úprav se týkala hodinové věže nad schodištěm. Věž byla snesena a odstraněna.
Firma zahájila svůj provoz pod vedením obchodního ředitele Ferdinanda Heinricha Priebsche a technického ředitele Roberta Priebsche. Kapacita fabriky byla 30 000 vřeten.

Vrchol rozvoje bavlnářského průmyslu na Tanvaldsku byl zaznamenán na počátku 20. století, kdy zde působilo 20 bavlnářských firem. Podobná koncentrace textilní výroby v tak malé oblasti nebyla nikde na území tehdejší monarchie. Textilní společnosti, které ustály období poznamenané dvěma světovými válkami, se staly v roce 1948 základem národního podniku Seba Tanvald. Vlivem politických změn v listopadu roku 1989 začala probíhat privatizace malých a později i velkých státních podniků. Odkoupením majoritního podílu akcií od Fondu národního majetku a uplatněním podnikatelského záměru došlo v červnu roku 1996 k založení akciové společnosti Seba T.
V současné době patří Seba T mezi nejvýznamnější výrobce textilních tkanin v České republice. Specializuje se na výrobu přikrývek a polštářů pro plnění peřím i syntetickými materiály a ložního prádla v nejrůznějších rozměrech a provedeních. Velká část konfekční výroby je určena pro exportní zakázky.
Budova přádelny Maco dnes slouží firmě Seba T jako prodejní velkosklad hotových výrobků.

(Zdroj: Registr VCPD ČVUT (http://registr.cvut.cz), V004850 - přádelna Johann Priebsche dědicové – Maco; www.sebat.cz; vlastní průzkum)

°°°°°
SMRŽOVKA – přádelna Seba T-závod 06 (tzv. Obnovená)

Hlavní 453, Smržovka, okr. Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký
Komín: LTC 49/Ub
Současný stav: stojí, původní výroba zastavena, v části objektu prodejna nábytku
Vyfoceno: říjen a prosinec 2010

Roku 1908 podlehla první z Priebschových přádelen ve Smržovce ničivému požáru. Na stejné parcele se firma Johann Priebsch Erben rozhodla postavit přádelnu zcela novou, známou pod jménem Obnovená. Do konce roku 1912 tak tanvaldská stavební firma Karla Pekárka realizovala výstavbu podle projektu drážďanské architektonické kanceláře Lossow & Kühne, která vtiskla stavbě prvky moderního saského stylu.
Základem disposice tří nadzemních podlaží o celkové podlažnosti 9 600 m2 je obdélný sál 6 x 8 polí o rozměrech 5.35 x 7 metrů, konstrukci stropů tvoří betonové desky na ocelových traverzách, které nesou litinové sloupy. Sál je z rohů obsluhován čtveřicí věží, které na jižní straně obsahují schodiště a na severní pomocné místnosti a toalety. V největší, jihozápadní věži, jsou při schodišti situovány kanceláře mistrů a nad ním pak vodojem sprinklerového zařízení. Jedná se o automatické hasící zařízení, které vznikající požár zjistí, hlásí a místně hasí. Je tvořeno uzavřenou vodou naplněnou potrubní sítí, která je rozmístěna pod stropem všech chráněných stavebních částí fabriky. Na potrubí jsou upevněny uzavřené sprinklerové hlavice. Při vzniku požáru se v jeho bezprostřední blízkosti hlavice otevřou. Vytékající vodní paprsek naráží na tříštič, který vodu rozptyluje, takže vzniklý "tryskající déšť" pokrývá a hasí oheň. Důmyslný a efektivní způsob protipožárních opatření značí, jak velikým strašákem byly pro průmyslové podniky požáry.
Roku 1913 při severní straně přádelny vyprojektoval architekt Karl Randak ze Šumburku vodní dílo s turbínami od české pobočky firmy J. M. Voith St. Pölten - ve spolupráci s technickou kanceláří Augusta Eichenauera, Hohenelbe, jejichž generátory napájely motory strojů, vytápění bylo napojeno na kotelnu sousední přádelny Maco.
V současné době je budova dochována v původním stavu s moderní stříkanou omítkou. Provoz přádelny byl ukončen. Část budovy je dnes využívána jako prodejna nábytku, ostatní prostory jsou nabízeny k pronájmu nebo k prodeji jako skladové prostory nebo pro účely lehké průmyslové výroby.

(Zdroj: Registr VCPD ČVUT (http://registr.cvut.cz), V007312 - přádelna Johann Priebsche dědicové – Obnovená; www.firegroup.cz; vlastní průzkum)

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz