PŘÍBRAM


Příbram, Březové Hory - Ševčinský důl
Příbram, Březové Hory - Ševčinský důl
49°40'59.329"N, 13°59'13.432"E
Ul. Třemošenská, Příbram VI-Březové Hory
Vyfoceno: červen 2009

"Dolování stříbra na Příbramsku je doloženo již z počátku 13. století. Rozmach hlubinné těžby nastal po roce 1775, kdy byl z Kutné Hory povolán hormistr a huťmistr Jan Antonín Alis. (...)
V roce 1813 byl na Mučednické žíle zaražen Důl císaře Františka I., po roce 1918 přejmenovaný na Ševčinský důl. K podstatnému urychlení důlní činnosti došlo po instalaci parního těžního stroje v roce 1880. Ze stejné doby pochází hlavní šachetní budova (1879-80) ve stylu Malakov s 37,5 m vysokou ocelovou lanovnicí, strojovna i cáchovna. (...)
Činnost v celém revíru byla ukončena v roce 1978, důl byl zasypán a zakryt. Dnes jsou památkově chráněné objekty dolu součástí areálu hornického muzea."

Zdroj: E.Dvořáková, B. Fragner, T. Šenberger: Industriál_paměť_východiska, Titanic/Grada, 2007, s. 68.

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz